Principals característiques

Operadora automàtica (IVR)

L’operadora automàtica de la centraleta virtual de net2phone o IVR (Interactive Voice Response) permet organitzar les teves trucades entrants per garantir que són ateses per la persona o departament adient.

Operadora automàtica IVR

Principals característiques

Operadora automàtica (IVR)

L’operadora automàtica de la centraleta virtual de net2phone o IVR (Interactive Voice Response) permet organitzar les teves trucades entrants per garantir que són ateses per la persona o departament adient.

Operadora automàtica IVR

Resposta de veu interactiva IVR

L’operadora o resposta de veu interactiva (IVR de les seves sigles en anglès) reprodueix una locució amb diferents opcions perquè la persona que fa la trucada pugui triar la més adequada a les seves necessitats sense necessitat de parlar amb una persona. Després de la selecció, la centraleta transfereix la trucada a la persona o departament idoni.

Resposta de veu interactiva IVR

L’operadora o resposta de veu interactiva (IVR de les seves sigles en anglès) reprodueix una locució amb diferents opcions perquè la persona que fa la trucada pugui triar la més adequada a les seves necessitats sense necessitat de parlar amb una persona. Després de la selecció, la centraleta transfereix la trucada a la persona o departament idoni.

Demana pressupost